Psychologiepraktijk Ay

 
Behandelingen

U kunt bij mij terecht met de volgende problematiek:


 • Angststoornissen;
 • Stemmingsstoornissen;
 • Psychotrauma;
 • Zingevingsproblematiek;
 • Migratie-/cultuur gerelateerde problematiek;
 • Burn-out klachten en Negatieve zelfbeeld 

 


Ik gebruik diverse therapiescholen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw belevingswereld.
De interventie technieken waarvan ik gebruik kan maken zijn:


 • Cognitieve gedragstherapie
 • EMDR
 • Schematherapie
 • Systeemtherapie
 • ACT (Acceptance and Commitment Therapy)
 • Motiverende gespreksvoering
 • Oplossingsgerichte gespreksvoering
 • Inzichtgevende psychotherapie
 • Gesprekken gericht op zelfbeeld versterking
 • Individuele steunend-structurerende psychotherapie
 • Transculturele benadering
 • Positieve psychologie 

 

De gehele behandeling duurt tussen 5-12 sessies en tijdens de sessies zijn er evaluatiemomenten. 

Let op! Bepaalde zorg wordt niet vanuit een zorgverzekering vergoed, zoals: aanpassingsstoornis, Burn-out klachten, relatieproblemen, enkelvoudige fobie klachten en bepaalde slaapstoornissen. 

Ik behandel geen psychosen, acute suicidaliteit, eetstoornissen, verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsstoornissen, ADHD en Autisme. Hiervoor kunt u beter hulp zoeken bij een GGZ instelling met een multidisciplinaire team.

Ik bied gesprekken zowel in het Nederlands als in het Turks.