Psychologiepraktijk Ay

 Kwaliteit 


Kwaliteitsstatuut
Het Landelijke Kwaliteitsstatuut GGZ beschrijft het zorgproces van binnenkomst tot nazorg. U kunt op de volgende link klikken om de kwaliteitsstatuut te zien:

kwaliteitsstatuut_AY.pdf


BIG-nummer: 8993230142
AGB-code zorgverlener: 94113867
AGB-code praktijk: 94067550
KVK-nummer: 89656

Lid van:

  • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten en Psychologen (LVVP): 6002 https://lvvp.info/
  • VGCT: 302900 https://www.vgct.nl/
  • Vereniging EMDR Nederland (VEN): 36799 https://emdr.nl/


Privacy

De praktijk hecht belang aan uw privacy en bescherming van persoonsgegevens. In dit privacystatement wordt toegelicht hoe de praktijk omgaat met persoonlijke informatie, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt op de volgende link klikken om het privacystatement te zien:

privacystatement_AY.pdf


Klachtenprocedure
Cliënten met klachten over de behandeling of behandelaar kunnen eerst met de behandelaar in gesprek gaan. Indien dit onvoldoende leidt tot een passende oplossing, dan is de klachtenregeling van de LVVP van toepassing.